לך זה לא הספיק

נוי אריאלי

נוי אריאלי
למוזיקן
הורדת ערכת תקשורת

...

שמירה למועדפים
הסרה ממועדפים
יציאה מהחשבון

הורדה אפשרית לאנשי מדיה בלבד

...

לך זה לא הספיק
Original.png